Informační servis

Krevní skupiny - AB0 systém

AB0 systém krevních skupin je klinicky nejvýznamnějším krevně skupinovým systémem. Gen ve 3 alelických formách (A nebo B nebo 0) je lokalizován na chromozomu 9. Varianta 0, která neprodukuje antigeny, je amorfní a recesivní vůči dominantním alelám A a B.

Krevní skupiny - RhD systém

Rh faktor byl poprvé popsán v roce 1939 (Landsteiner, Wiener). DNA studie prokazují přítomnost dvou forem Rh genu D a CE na chromozomu 1. D gen kóduje D antigen a každá ze 4 alternativních forem CE genu produkuje jednu ze čtyř možných kombinací antigenů ce, CE, Ce, cE.

Krevní skupiny - Kell systém

Kell systém krevních skupin patří k sedmi „hlavním“ krevně skupinovým systémům a zahrnuje následující typy antigenů: K, k, Kpa, Kpb, Jsa, Jsb a další s lokalizací genů na chromozomu 7 (celkem je popsáno přibližně 25 alelických forem genů systému Kell).

Hemoglobin a stanovení skrytého krvácení

Hemoglobin (zkratka Hb) je červené krevní barvivo, které je obsaženo v červených krvinkách (erytrocytech) obratlovců. Má schopnost vázat a uvolňovat kyslík a přenášet oxid uhličitý.

C-reaktivní protein (CRP)

C-reaktivní protein (CRP) patří mezi reaktanty akutní fáze s rychlou odpovědí. Je produkován játry, jeho plazmatická koncentrace se zvyšuje již 6 hodin po vypuknutí zánětlivého procesu nebo jiném náhlém poškození tkání, přičemž maxima dosahuje za 24-48 hodin. Koncentrace vzrůstá až 1000-krát proti fyziologické hodnotě, je dominujícím proteinem akutní fáze zánětu.

hCG hormon a využití jeho stanovení

Lidský choriogonadotropin (hCG) je protein o relativní molekulové hmotnosti cca 40 kDa. Spolu s lutropinem (LH), follitropinem (FSH) a thyreotropinem (TSH) patří ke skupině glykoproteinových hormonů. Na rozdíl od ostatních glykoproteinových hormonů vznikajících v adenohypofýze, tvoří se hCG v trofoblastických buňkách placenty v průběhu těhotenství a stimuluje růst žlutého tělíska.

Luteinizační hormon (LH) a využití jeho stanovení

Luteinizační hormon (lutropin, LH) je hypofyzární hormon stimulující gonády. U žen je LH důležitý pro produkci estrogenu. u mužů je nezbytný pro vývoj a zrání spermií a pro produkci testosteronu.


NEWSLETTER

Chcete vědět o všem novém?