Reference

Naše firma není na poli výroby zdravotnických prostředků žádným nováčkem. Za dobu její existence jsme nasbírali řadu zkušeností a také spokojených zákazníků.

Naše znalosti a praktické poznatky uplatňujeme nejen při výrobě produktů pod naší vlastní značkou, ale také na projektech, které se vyznačují potřebou užší spolupráce s klientem. Zpravidla se jedná o kompletní dodávkuvýrobků pod privátní značkou zákazníka (tzv. private label).

Typický průběh realizace projektu

 1. Sběr podkladů a požadavků od klienta

  V první fázi proběhne několik schůzek se zástupci klienta, jejichž cílem je vyjasnění zadání projektu a představ, jak by měl konečný produkt vypadat. V rámci těchto schůzek dochází obvykle také k předání grafických podkladů (logo zákazníka, obrázky, fotky).

 2. Kalkulace nákladů a vypracování cenové nabídky

  Na základě informací získaných na společných schůzkách připravíme cenovou nabídku. Kalkulace nákladů se odvíjí zejména od následujících podmínek:

  • druh výrobku (tj. jaký diagnostický test zákazník požaduje)
  • objednané množství
  • další podmínky dodání (jednorázově či postupně, v pravidelných intervalech apod.)
  • složitost grafického návrhu, tiskových prací
  • požadavky na příbalový leták (množství úprav, překlady apod.)
  • materiál obalu, povrchová úprava tiskovin apod.
 3. Příprava grafických návrhů

  Jakmile dojde k odsouhlasení cenové nabídky, zahájíme práce na vlastní realizaci zakázky. Prvním krokem je příprava grafických návrhů obalu a příbalového letáku. Grafický návrh jsme schopni připravit kompletně sami. Obvykle klientovi předkládáme tři návrhy, z nichž si může vybrat ten, který mu nejlépe vyhovuje.

  Pokud si zákazník přeje, může si grafický návrh připravit vlastními silami. V tomto případě dodané podklady pouze upravíme (přizpůsobení výsekové matrici pro výrobu krabiček) či doplníme o povinné náležitosti (recyklační symboly a značky, identifikace výrobce apod.).

  Pokud jde o příbalový leták, zpravidla plně dostačuje úprava stávajících příbalových letáků (doplnění loga klienta, drobné úpravy textů). Na přání je možné vytvořit i kompletně nový leták, např. s textem v cizích jazycích apod.

 4. Výběr finální varianty grafiky

  Připravené grafické návrhy obalu a letáku jsou předloženy k posouzení zákazníkovi, který vybere nejvhodnější variantu, jež má být použita na konečný výrobek.

 5. Předtisková příprava

  V rámci předtiskové přípravy dojde k vytvoření grafického nátisku. Jedná se nátisk krabičky, jehož barvy se téměř stoprocentně shodují s hotovým obalem. Klient tedy může posoudit barevnost a celkovou kompozici grafiky tak, jak bude ve výsledku skutečně vypadat. V případě souhlasu zákazník jeden grafický nátisk podepíše (jako schválený vzor pro tiskárnu) a druhý mu zůstává (pro případné reklamace).

 6. Výroba obalu a příbalového letáku

  Jestliže je zákazník spokojen s grafickým nátiskem, může začít sériová výroba obalů a letáků.

 7. Výroba, kompletace a zabalení výrobků

  Jakmile z tiskárny obdržíme hotové obaly a příbalové letáky, proběhne poslední výrobní fáze, kterou je kompletace výrobků a jejich zabalení.

 8. Expedice a dodávka hotového zboží zákazníkovi

  Posledním krokem je expedice a dodávka hotového zboží zákazníkovi dle dohodnutého harmonogramu.NEWSLETTER

Chcete vědět o všem novém?