Obchodní podmínky

Informace o provozovateli

Provozovatelem těchto stránek a současně prodejcem zboží, které je nabízeno prostřednictvím elektronického obchodu, je firma:

Obchodní údaje

Název: IVT IMUNO, s.r.o.
IČ: 25863924
DIČ: CZ25863924

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22954.

Sídlo

Ulice: Pavlovická 12/59
Obec: Olomouc
PSČ: 772 00

Kontaktní údaje

Tel: 585 312 945
Fax: 585 313 871
E-mail: info@ivtimuno.com

Bankovní spojení

Číslo účtu (CZK): 167377504/0300
Banka: Československá obchodní banka, a. s.
IBAN: CZ9503000000000167377504
SWIFT: CEKOCZPP

Registrace

 1. Pro objednávání zboží prostřednictvím elektronického obchodu je nezbytná registrace. Obchod je určen pouze podnikatelským subjektům (právnická či fyzická osoba) registrovaným na území České republiky. Musí se přitom jednat o podnikání v oborech, které souvisejí s lékařstvím a zdravotní péčí (lékaři, nemocnice, lékárny, laboratoře, transfúzní stanice, pečovatelské služby apod.).

 2. Registrace je dobrovolná.

 3. Provedením registrace vyjadřuje zákazník jednoznačný souhlas s těmito obchodními podmínkami a současně dává provozovateli svolení, že může zpracovávat jeho osobní údaje.

 4. Při registraci je nutno správně vyplnit všechny povinné údaje (ve formuláři jsou označeny hvězdičkou). Informace, které klient při registraci uvede, musejí být pravdivé. Při zadání chybných či neúplných údajů může dojít k problémům při vyřizování objednávek, zejména pokud jde o včasné a správné doručení zásilek.

 5. Přihlášení:Po provedení registrace se při každém dalším vstupu do objednávkového systému stačí pouze přihlásit pomocí přihlašovacího jména a hesla. Tyto identifikačníúdaje si zákazník zvolí při registraci.

 6. Registrační údaje:Registrovaní zákazníci mají (po přihlášení) přístup ke svým registračním údajům, které mohou (s výjimkou přihlašovacího jména) měnit a udržovat v platném a aktuálním stavu. Současně mají k dispozici přehled svýchminulých objednávek.

 7. Zrušení registrace:Zákazník má právo kdykoliv požádat o zrušení své registrace a o vymazání svých osobních údajů z databáze provozovatele. Chcete-li zrušit svoji registraci, obraťte se prostřednictvím e-mailu na správce těchto stránek.

Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je dodávka zboží na základě elektronické objednávky zadané zákazníkem prostřednictvím webových stránek objednávkového systému.

 2. Změna nebo zrušení objednávky:Zadanou objednávku lze měnit či stornovat pouze dohodou s prodejcem, a to jedině v případě, že dosud nedošlo k expedici příslušné zásilky.

Ceny zboží

 1. Není-li výslovně zmíněno jinak, jsou všechny ceny v objednávkovém systému uvedeny bez DPH. Měnou je koruna česká. Vyúčtování DPH se zobrazuje v sekci Nákupní košík.

Dodací podmínky

 1. Zásilky jsou obvykle expedovány do 36 hodin od objednání, a to každý pracovní den kromě pátku (přesněji: kromě dne, který předchází dnům pracovnímu klidu).

 2. Zboží zasíláme přepravní službou PPL. Na webových stránkách dopravce je možno po zadání čísla zásilky sledovat jejíaktuální stav a pohyb. Číslo zásilky obdrží zákazník e-mailem v okamžiku expedice.

 3. Zásilky do zahraničí: Zboží objednané prostřednictvím objednávkového systému zasíláme pouze do České republiky. Jestliže si přejete objednat zboží do zahraničí, kontaktujte nás telefonicky, sdělíme vám konkrétní podmínky.

 4. Ceny dopravného: Ceny dopravného se liší podle druhu objednaného zboží a také dle celkové výše objednávky(tj. celkové ceny objednaného zboží po započtení případných slev). Balné neúčtujeme. Přehled cen za dopravu je uveden v následující tabulce (bez DPH [21%]):

  Lékaři při objednávce do 1899,- bez DPH - poštovné 140,-Kč včetně DPH, nad 1900,- bez DPH poštovné neúčtujeme.

  Lékárny při objednávce do 1899,- bez DPH - poštovné 140,-Kč včetně DPH, nad 1900,- bez DPH poštovné neúčtujeme.

  Nemocnice při objednávce do 3000,- bez DPH - poštovné 140,-Kč včetně DPH, nad 3000,- bez DPH poštovné neúčtujeme.

  Ceny dopravného pouze u CRV testů Ceny za dopravné jsou uvedeny v následující tabulce. Balné neúčtujeme. Při odběru 3 a více testů je poštovné i doběrečné zdarma pouze při doručení na pobočku Zásilkovny. Při odběru 50-ti a více testů posíláme zásilku pouze přes PPL a dopravné i doběrečné máte zdarma

  DopravceCena (včetně 21% DPH)Doběrečné
  Zásilkovna na pobočkuKč 57,-Kč 15,-
  Zásilkovna na adresuKč 146,-Kč 15,-
  DPDKč 140,-Kč 46,-

Platební podmínky

 1. Úhrada za objednané zboží se realizuje až po jeho dodání.

 2. Platbu je třeba provést bankovním převodem ve stanovené lhůtě splatnosti.

 3. Podrobnosti k zadání platebního příkazu (splatnost, číslo účtu, variabilní symbol apod.) jsou uvedeny na faktuře, která je zpravidla součástí dodávky. Ve výjimečných případech může být faktura zaslána zákazníkovi dodatečně ve zvláštním dopisu.

Reklamační řád

 1. Převzetí zásilky:Převzetím zásilky od dopravce její příjemce potvrzuje, že zásilka nevykazovala zjevné známky poškození. Proto je zákazník povinen při přebírání zásilky od dopravce zkontrolovat její stav, zejména neporušenost přepravního obalu.

 2. Odmítnutí převzetí:Je-li zásilka viditelně porušena či poškozena (protržení, tvarové deformace, silné znečištění apod.) nebo existuje-li podezření na neoprávněné vniknutí do zásilky, má zákazník právo převzetí balíku odmítnout. V takovém případě je přepravce povinen kupujícímu vystavit písemný protokol o reklamaci či jiný dokument se záznamem o zjištěných závadách.

  Tento protokol pak slouží kupujícímu jako doklad o oprávněném odmítnutí zboží a zakládá nárok na zaslání nového, bezvadného zboží od prodejce. Nové, bezvadné zboží může prodejce zaslat kupujícímu jen na základě platného a potvrzeného dokumentu od přepravce o reklamaci či ztrátě balíku.

  Prodejce následně na základě protokolu uplatňuje u přepravce náhradu škody vzniklé poškozením či ztrátou zboží během přepravy.

 3. Reklamaci zboží je možno uplatnit u prodejce pouze písemně. Podání reklamace musí obsahovat zejména následující údaje: číslo a datum objednávky či faktury, popis zjištěných závad. Reklamaci lze podat také e-mailem na adresu reklamace@ivtimuno.com.

 4. O průběhu a stavu vyřizování reklamace bude zákazník informován.

 5. Použití výrobků:Způsob použití výrobků a související pracovní postupy jsou popsány v příbalové informaci, která je součástí balení. Zákazník (uživatel) je povinen se těmito pokyny řídit. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborné či chybné manipulace s produkty, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi. Na tyto případy se záruka nevztahuje.

Ochrana osobních údajů

 1. Firma IVT IMUNO s.r.o.dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále „GDPR“), zpracovává, shromažďuje a uchovává osobní údaje – identifikační (jméno, příjmení, firma, IČ, DIČ), adresné (adresu, telefonní číslo, mail) i popisné (akademický titul u jména) pouze za účelem objednání, dodání, fakturace a zaslání nabídek zboží.
 2. Firma IVT IMUNO s.r.o., si uvědomuje a dodržuje důvěrnost osobních údajů svých zákazníků a tyto neposkytuje třetím osobám, s vyjímkou přepravních společností (v takových případech jsou osobní údaje použity pouze pro potřeby služby, nebo činnosti, kterou daný subjekt pro IVT IMUNO s.r.o. zajišuje). Spolupracující subjekt nesmí osobní údaje předávat dalším osobám.
 3. Poskytnuté osobní údaje jsou IVT IMUNO s.r.o., zpracovávány po dobu neurčitou, tj až do odvolání souhlasu uděleného zákazníkem při objednání, i registraci (mailové, telefonické). Zákazník má právo na úpravu, změnu a výmaz (být zapomenut) osobních údajů a svůj souhlas může kdykoliv písemně odvolat (nap. Prostřednictvím mailu, dopisu..) a IVT IMUNO s.r.o. tyto údaje bez odkladu odstraní.
 4. Pokud proti zpracování údajů zákazník nevznese připomínky, bude toto považováno za souhlas se zpracováním osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího jsou vydány v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („NOZ“) a doplňují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou.


NEWSLETTER

Chcete vědět o všem novém?