Luteinizační hormon (LH) a využití jeho stanovení

Luteinizační hormon (lutropin, LH) je hypofyzární hormon stimulující gonády. U žen je LH důležitý pro produkci estrogenu. u mužů je nezbytný pro vývoj a zrání spermií a pro produkci testosteronu.

Menstruační cyklus

Během období menstruačního cyklu zdravé ženy, který trvá v průměru 28 dní, dochází vlivem cyklických změn v hladinách hormonů ke zrání sliznice uvnitř dělohy, jež je schopna v druhé polovině cyklu přijmout k uhnízdění oplozené vajíčko, které se zde začne vyvíjet v plod. Pokud se tak nestane, větší část děložní sliznice ke konci cyklu vlivem náhlé ztráty prokrvení odumírá a je odplavena z těla s malým množstvím krve (menstruační krvácení). Poté se celý cyklus opakuje znovu.

Zhruba v polovině doby mezi dvěma menstruačními krváceními dochází v podvěsku mozkovém ke zvýšenému vyplavování hormonů označovaných jako LH (luteinizační hormon) a FSH (folikuly stimulující hormon) do krve. Jejich působením dochází během následujících 24 hodin k uvolnění zralého vajíčka z vaječníku do vejcovodu. Zde je pak vajíčko schopno oplodnění mužskou spermií po dobu asi 17 hodin.

Plodné dny

Mužské spermie přežívají v ženských pohlavních orgánech až 48 hodin. Do vejcovodů, v nichž dochází k oplodnění, pronikají přibližně za hodinu po pohlavním styku. Z toho vyplývá, že oplozující styk by měl být uskutečněn před ovulací nebo bezprostředně po ní. U ženy, která má pravidelný menstruační cyklus trvající 28 dní, spadá toto období přibližně mezi 11.-14. den od začátku předchozího menstruačního krvácení.

Hormony ovlivňující reprodukci

LH hormon patří k hormonům hypofýzy – gonadotropinům z bazofilních buněk, které ovlivňují reprodukční funkce. Do této skupiny patří zejména tři adenohypofyzární hormony (folikulostimulační hormon [FSH], luteinizační hormon [LH] a prolaktin [LTH]) a hormon neurohypofyzární oxytocin.

FSH podporuje růst folikulů, a tím růst a zrání oocytů (samičích pohlavních buněk). Pod vlivem FSH se z vaječníku uvolňují samičí pohlavní hormony (estrogeny). LH ovlivňuje ovulaci a vznik žlutého tělíska v místě ovulovaného folikulu. Sekrece FSH a LH je regulována zpětnou vazbou z gonád. LTH se podílí na zahájení a udržení laktace po porodu. Oxytocin vyvolává stahy hladké svaloviny, kontrakce dělohy a napomáhá transportu spermií, kontrahuje svalovinu při porodu, v době laktace zajišťuje spouštění mléka.

Obvyklé hodnoty koncentrace LH

Skupina Koncentrace [IU/l]
prepubertální děti < 1,2
muži 0,6 - 12,0
ženy (folikulární fáze) 0,5 - 5,0
ženy (preovulační pík) 5,0 - 30,0
ženy (luteální fáze) 0,5 - 5,0
ženy (postmenopauza) > 12,0

Chemická struktura LH hormonu

LH hormon je glykoprotein o relativní molekulové hmotnosti asi 28 kDa. Je vylučován specializovanými buňkami předního laloku hypofýzy a skládá se ze dvou nekovalentně vázaných podjednotek α (alfa) a β (beta). Podjednotka α se vyskytuje i u ostatních glykoproteinových hormonů, tj. folitropinu (FSH), tyreotropinu (TSH) a choriového gonadotropinu (hCG), který je produkován především placentou. Podjednotka β je pro daný hormon specifická, určuje jeho biologickou i imunologickou specifitu a umožňuje rozlišení LH od ostatních glykoproteinových hormonů.

LH hormon a jeho účinky

Účinek LH se liší u mužů a u žen.

U žen se LH a FSH vzájemně ovlivňují při kontrole gonadálních funkcí. Spouštějí ovulaci a přispívají k vývoji žlutého tělíska. Hladiny LH se cyklicky mění. V průběhu první části cyklu silně vzrůstá sekrece steroidních hormonů díky zrání folikulu, který je zodpovědný za sekreční pík a následnou ovulaci. Pulsující sekrece LH podporuje rozvoj žlutého tělíska a toto pak vylučuje vzrůstající množství progesteronu a estradiolu. Jestliže nedojde k oplodnění, vysoké hladiny steroidních hormonů blokují sekreci LH a FSH (negativní zpětná vazba). V těhotenství hCG přebírá úlohu LH a udržuje produkci progesteronu a estrogenu žlutým tělískem.

U mužů LH společně s FSH a testosteronem stimulují spermatogenezi. Během prepubertálního vývoje indukuje FSH odpověď Leydigových buněk na LH.

Stanovení LH hormonu

Sekrece LH a FSH je stimulována hypotalamickým dekapeptidem (hormon uvolňující gonadotropin - GnRH). Proto stanovení GnRH poskytuje informaci o gonadální a hypofyzární funkci. Stanovení FSH v plazmě a bazálních hladin LH nebo po stimulaci exogenním GnRH jsou indikována pro vyšetření abnormalit v pubertě u obou pohlaví. Kromě toho tyto testy umožňují vyšetření abnormalit hypotalamo-hypofyzárně-gonadální osy.

Imunochemické stanovení koncentrace LH hormonu v krvi nebo moči se uplatňuje především při metodách pro IVF léčbu neplodnosti a dále při sledování příčin hormonálních poruch žen i mužů. Nárůst hladiny LH hormonu při plodných dnech ženy je indikátorem pro možné oplodnění folikulu.


NEWSLETTER

Chcete vědět o všem novém?