Hemoglobin a stanovení skrytého krvácení

Hemoglobin (zkratka Hb) je červené krevní barvivo, které je obsaženo v červených krvinkách (erytrocytech) obratlovců. Má schopnost vázat a uvolňovat kyslík a přenášet oxid uhličitý.

Chemická struktura

Vlastní hemoglobin má čtyři subjednotky: každou tvoří polypeptidový řetězec, ke kterému je připojen hem. Hem je komplexní sloučenina tvořená tetrapyrolovým kruhem s centrálním atomem železa (ten váže kyslík). Čtyři polypeptidy tvoří globin - bílkovinu, která zabírá 96% molekuly hemoglobinu. Vždy dva a dva řetězce jsou stejné - dva α (alfa) a dva β (beta) řetězce.

Všechny lidské hemoglobiny mají stejný hem, ale liší se v bílkovinné složce - tak se odlišují jednotlivé typy: U zárodku je přítomný embryonální hemoglobin, u plodu fetální, který je po narození nahrazen hemoglobinem dospělého typu.

Využití při zjišťování přítomnosti krve

Imunochemické stanovení hemoglobinu se uplatňuje především jako ukazatel přítomnosti krve v malých (stopových) množstvích. Specifita protilátek na stanovení je zaměřena především na část bílkovinného řetězce hemoglobinu, který se liší aminokyselinovou sekvencí (na rozdíl od barevné složky hemu) od jiných hemoglobinů (příp. při stanovení interferujících příbuzných hemoglobinů obratlovců).


NEWSLETTER

Chcete vědět o všem novém?