hCG hormon a využití jeho stanovení

Lidský choriogonadotropin (hCG) je protein o relativní molekulové hmotnosti cca 40 kDa. Spolu s lutropinem (LH), follitropinem (FSH) a thyreotropinem (TSH) patří ke skupině glykoproteinových hormonů. Na rozdíl od ostatních glykoproteinových hormonů vznikajících v adenohypofýze, tvoří se hCG v trofoblastických buňkách placenty v průběhu těhotenství a stimuluje růst žlutého tělíska.

Chemická struktura hCG hormonu

Všechny uvedené hormony se vyznačují podobnou strukturou. Jsou tvořeny dvěma nekovalentně spojenými podjednotkami α (alfa) a β (beta), přičemž α-podjednotky všech glykoproteinových hormonů jsou identické. Biologickou specifitu těchto hormonů určují β‑podjednotky, které se navzájem více či méně liší, i když vykazují značnou míru homologie (např. u β‑hCG a β-LH se sekvence aminokyselin liší pouze z 18%).

V krvi i v moči se nachází jak intaktní molekula hCG, tak volné α- i β-podjednotky. V moči se také nachází tzv. β-core fragment. Biologicky aktivní je pouze kompletní, intaktní molekula hCG. Pro prenatální diagnostiku lze použít jak měření intaktního hCG, tak hCG celkového (intaktní hCG a β-hCG).

Využití hCG při určování těhotenství

Imunochemické stanovení koncentrace hCG v krvi nebo moči se uplatňuje především v diagnostice těhotenství a sledování jeho průběhu. Již několik dní po oplodnění dochází ke zvýšení koncentrace hCG v krvi matky natolik, že toto zvýšení lze stanovit. HCG je nezbytný pro zadržení žlutého tělíska v prvních 4 až 6 týdnech těhotenství a tedy i pro úspěšný průběh těhotenství. Abnormálně nízké hodnoty koncentrace hCG signalizují zvýšenou pravděpodobnost spontánního potratu a doprovázejí 99% mimoděložních těhotenství (v případech podezření na mimoděložní těhotenství se doporučuje provést vedle stanovení koncentrace hCG i vyšetření ultrazvukem). Naopak zvýšené hodnoty koncentrace hCG signalizují vícečetné těhotenství a umožňují (společně se stanovením koncentrace α-fetoproteinu (AFP) a nekonjugovaného estriolu (uE3) včasnou diagnózu trisomie 21 (Downova syndromu).

Zvýšená hladina hCG v krvi je rovněž významným ukazatelem vzniku placentárních a testikulárních trofoblastických nádorů a objevuje se i u 10-40% pacientů s netrofoblastickými nádory.

Obvyklé hodnoty koncentrace hCG během těhotenství

Následující tabulka ukazuje přehled hladiny HCG v krvi budoucí maminky v závislosti na době uplynuté od početí, resp. od prvního dne poslední menstruace.

Čas uplynulý od početí Čas uplynulý od poslední menstruace Koncentrace [mIU/ml]
7 dní (1 týden) 1 - 3 týdny 0 - 5
14 dní (2 týdny) 28 dní (4 týdny) 3 - 426
21 dní (3 týdny) 35 dní (5 týdnů) 18 - 7340
28 dní (4 týdny) 42 dní (6 týdnů) 1080 - 56500
35 - 42 dní (5 - 6 týdnů) 49 - 56 dní (7 - 8 týdnů) 7650 - 229000
43 - 64 dní 57 - 78 dní (8 - 11 týdnů) 25700 - 288000
57 - 78 dní 79 - 100 dní (11 - 15 týdnů) 13300 - 253000
17 - 24 týdnů druhý trimestr 4060 - 65400
od 25. týdne třetí trimestr 3640 - 117000
 

NEWSLETTER

Chcete vědět o všem novém?