Multi 10 UrineScreen

Košík

Diagnostické proužky pro analýzu moči. Slouží pro semikvantitativní a kvalitativní stanovení následujících 10 veličin (parametrů v moči):

  1. leukocyty
  2. glukóza
  3. bilirubin
  4. ketony
  5. specifická hmotnost
  6. krev
  7. pH
  8. bílkoviny
  9. urobilinogen
  10. dusitany

Použití

Proužky pro analýzu moči obsahují reagencie imobilizované na pevném nosiči v deseti oddělených zónách na plastové tyčince. Každá zóna slouží pro stanovení hodnoty jedné veličiny. Z jednoho vzorku moči lze tedy najednou určit až 10 parametrů. Výsledek analýzy moči poskytuje informace týkající se stavu metabolizmu sacharidů, funkce ledvin, acidobazické rovnováhy a infekcí močových cest.

Princip testování

Princip testování je založen na reakci reagencií se složkami moči. Výsledkem je různorodé zabarvení jednotlivých komponentů na proužku, které lze následně vyhodnotit dle přiložené barevné škály.

Obsah balení

Každé balení (tuba) obsahuje 100 ks diagnostických proužků.

Určení

Výrobek je schválen pro profesionální použití i pro domácí sebetestování.NEWSLETTER

Chcete vědět o všem novém?