Hematologická diagnostika

Anti-D DuoClone (IgG/IgM Blend) monoklonální (10 x 10 ml)

Košík

Složení
Diagnostikum obsahuje monoklonální protilátku třídy IgM a třídy IgG, které jsou produkovány lidskými lymfocytárními hybridomy RS-1126 + MS26.
Použití
Diagnostikum se používá k určování krevních skupinových antigenů slabých i silných fenotypů D antigenu (včetně Du >90%). Při použití anti-D IgM diagnostika nedochází k aglutinaci erytrocytů, jejichž polyaglutinabilita je způsobena T nebo Tn aktivací. Diagnostikum aglutinuje všechny D varianty, avšak neposkytuje pozitivní reakci s krvinkami fenotypu DVI.
Při použití zkumavkové metody s 15 minutovou inkubací při 37 °C, jedním promytím a přidáním AGH vykazuje silnou a zřetelnou detekci antigenu DVI.


NEWSLETTER

Chcete vědět o všem novém?